Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku z daňového hľadiska – zmeny od 1. januára 2015

Národná rada Slovenskej republiky prijala 31.10.2014 novelu zákona č. 333/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon zavádza niekoľko významných zmien v oblasti daní fyzických a právnických osôb, ktorým sme sa venovali v predchádzajúcom článku. Účinnosť novely je od 1. januára 2015. Významnou zmenou, ktorej sa budeme v príspevku venovať, je zmena systému odpisovania hmotného majetku. Definícia odpisovania Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) v § 22 ods. 1 definuje…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.