Odvody fyzickej osoby podnikateľa účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva od januára 2016

Samostatne zárobkovo činná osoba (ďalej „SZČO“) na účely sociálneho poistenia je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom na vznik alebo na trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO (aktuálne ide o rok 2014) dosahovala príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, okrem fyzickej osoby, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím. Pri posudzovaní vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia SZČO a povinnosti platiť poistné…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.