Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry – zmeny s účinnosťou od 1. januára 2018

Národná rada SR dňa 07. decembra 2017 schválila zákon č. 334/2017 Z. z. (novela zákona o DPH), ktorým sa novelizuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“). Novela zákona o DPH je orientovaná na oblasti, v ktorých aplikačná prax ukazovala potrebu upraviť existujúce pravidlá uplatňovania dane z pridanej hodnoty a ktoré bolo  potrebné zosúladiť s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie. V článku je  komentár k novele zákona o DPH  od 01. januára 2018 k  osobitnej úprave uplatňovania dane  pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry podľa § 65 zákona o DPH Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.