Osobitná úprava uplatňovania dane podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2018

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. ak ustanovenia týkajúce sa osobitnej úpravy uplatňovania dane nestanovujú inak, na miesto dodania služby, vznik daňovej povinnosti, základ dane, opravu základu dane, prepočet cudzej meny na eurá, odpočítanie dane, pomerné odpočítanie dane, opravu odpočítanej dane, obsah faktúry, zdaňovacie obdobie, splatnosť dane a postup pri úprave odpočítanej dane sa vzťahujú príslušné nariadenia predmetného zákona. Osobitná úprava sa týka uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry, uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare, uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania a televízneho…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.