Osobitosti účtovania a vykazovania v mikro účtovných jednotkách

Od 1. januára 2015 musia byť všetky s výnimkou subjektov verejného záujmu a účtovných jednotiek zostavujúcich účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov finančného vykazovania zatriedené do jednej z veľkostných skupín – mikro, malých a veľkých účtovných jednotiek. Mikro účtovné jednotky boli prvýkrát v právnej úprave účtovníctva Slovenskej republiky definované už v roku 2013, s účinnosťou od 1. januára 2014. Príspevok je zameraný na prehľad vývoja právnej úpravy účtovníctva súvisiacej s mikro účtovnými jednotkami, špecifické účtovné prípady, ktoré musia účtovať mikro účtovné jednotky po zatriedení do veľkostnej skupiny mikro účtovných jednotiek a prezentáciu informácií z účtovníctva…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.