Oznamovacie povinnosti daňovníka k dani z motorových vozidiel podľa zákona o dani z motorových vozidiel

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) nadobudol účinnosť od 1.1. 2015. Tento zákon nahradil 11. časť zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku v z. n. p., v ktorej bola upravená problematika dane z motorových vozidiel. Z príslušných ustanovení zákona o miestnych daniach prislúchajúcich k dani z motorových vozidiel účinné do konca roku 2014 vyplynuli pre daňovníka viaceré povinnosti nepeňažnej povahy, ako napr. povinnosť…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.