Platenie daňovej licencie naposledy za zdaňovacie obdobie 2017 a jej započítanie aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach s vykázanou daňou

1. História zavedenia povinnosť  platiť  daňovú licenciu Prvýkrát  povinnosť  platiť minimálnu daň/daňovú licenciu  vznikla  daňovníkovi, ktorý je právnickou osobou vrátane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou za  zdaňovacie obdobie roku 2014. Postup platenia daňovej licencie a podmienky pre jej platenie, ako aj možnosť zápočtu s daňou v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach,  ďalej aj okruh daňovníkov, na ktorých sa povinnosť platiť daňovú licenciu  nevzťahuje upravuje  ustanovenie  § 46b –Daňová licencia právnickej   osoby  v zákone č.  595/2003 Z. z.  o dani  z príjmov v  z. n. p. (ďalej len „ZDP“). Daňová licencia je podľa  § 46b ods. 1 ZDP daňou, v prípade jej nezaplatenia v lehote splatnosti…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.