Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby

V tomto príspevku si pripomenieme aktuálnu právnu úpravu výpočtu a platenia preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby. Sústredíme sa najmä na vznik tejto povinnosti v konkrétnych situáciách. Je veľmi dôležité venovať tejto problematike primeranú pozornosť (správca dane na túto povinnosť daňovníka neupozorňuje) a preddavky na daň riadne platiť, pretože z dlžnej sumy by bol daňovníkovi vyrubený úrok z omeškania. Daňovník by si hneď po výpočte dane za uplynulé zdaňovacie obdobie (v tomto prípade za rok 2016) mal vyčísliť sumu poslednej známej daňovej povinnosti podľa § 34 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z….

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.