Platnosť pravidiel IFRS pre účtovné jednotky v Slovenskej republike

Aj za rok 2015 bola Rada pre Medzinárodné účtovné štandardy (angl. International Accounting Standard Board, ďalej len skratka „IASB“) aktívna v oblasti novelizácií existujúcich Medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie (IFRS) a vydávania nových IFRS. Posledný z vydaných štandardov bol štandard IFRS 16 Lízingy. IASB ho vydala v januári 2016. Novelizácia a vydávanie nových štandardov vrátane ich interpretácií je súčasťou mnohých projektov, ktoré sú rozdelené do niekoľkých oblastí, z ktorých už niektoré sú úplne ukončené a niektoré sú dlhodobou záležitosťou ustálenia ich riešenia ako je napríklad finalizácia projektu Koncepčného rámca pre finančné vykazovanie. Novo vydané IFRS, novelizácie v aktuálne platných IFRS a ich prijatie…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.