Podania a ich spoplatnenie správcom dane za vybavenie v roku 2018

Všeobecná charakteristika podaní pri správe daní Inštitút podania v súvislosti so správou daní upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). Daňový poriadok neupravuje osobitne definíciu „podania“. Inštitút podania úzko súvisí s právom a povinnosťami daňového subjektu v súvislosti so správou daní. Vo všeobecnosti v rámci správy daní podaním možno rozumieť úkon voči správcovi dane, ktorým daňový subjekt dáva podnet k zahájeniu konania alebo daňového konania. Za podanie sa považuje doručenie písomností, tlačív, ktoré súvisia so…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.