Archívy 414 - ÚČTOkomplet

414

Podrobnosti o účte 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Doklad Účtovný prípad Má dať Dal
IÚDZníženie ocenenia podielu v dcérskej účtovnej jednotke metódou vlastného imania414061
IÚDZvýšenie ocenenia podielu v účtovnej jednotke s podstatným vplyvom metódou vlastného imania062414
IÚDZníženie ocenenia podielu v účtovnej jednotke s podstatným vplyvom metódou vlastného imania414062
IÚDZvýšenie reálnej hodnoty podielu v inej účtovnej jednotke063414
Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.