Zaúčtovanie konečného stavu účtu 072 - Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj - ÚČTOkomplet

Účtová osnova Podnikatelia 7 - uzávierkové účty a podsúvahové účty

Doklad Účtovný prípad Má dať Dal
IÚDZaúčtovanie konečného stavu účtu 072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj072702