Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 051 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok - ÚČTOkomplet

Účtová osnova Podnikatelia 7 - uzávierkové účty a podsúvahové účty

Doklad Účtovný prípad Má dať Dal
IÚDZaúčtovanie začiatočného stavu účtu 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok051701