Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 098 - Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (aktívny zostatok) - ÚČTOkomplet

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (aktívny zostatok)

Účtová osnova Podnikatelia 7 - uzávierkové účty a podsúvahové účty

Doklad Účtovný prípad Má dať Dal
IÚDZaúčtovanie začiatočného stavu účtu 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku (aktívny zostatok)098701