Zvýšenie ocenenia podielu v účtovnej jednotke s podstatným vplyvom metódou vlastného imania - ÚČTOkomplet

Účtová osnova Podnikatelia 4 - kapitálové účty a dlhodobé záväzky

Doklad Účtovný prípad Má dať Dal
IÚDZvýšenie ocenenia podielu v účtovnej jednotke s podstatným vplyvom metódou vlastného imania062414

Podrobnosti o účtoch

Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.

Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.