Postup pri zmene spôsobu uplatňovania výdavkov

Pri zisťovaní základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 1 až 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) môže daňovník, ktorý je fyzickou osobou, uplatňovať: preukázateľné daňové výdavky, pričom: účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, účtuje v sústave podvojného účtovníctva, vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP, výdavky percentom z úhrnu týchto príjmov podľa § 6 ods. 10 ZDP, tzv. paušálne výdavky. Fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť a preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely …

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.