Povinné sociálne poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby

Samostatne zárobkovo činná osoba na účely sociálneho poistenia je podľa § 5 zákona  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom pre vznik alebo na trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby dosahovala príjmy uvedené v § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2 a 3 zákona, t.j. príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov, vrátane príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ktorý nepodlieha dani z príjmov preto, že tak ustanovujú predpisy a medzinárodné zmluvy…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.