Povinnosti osôb povinných platiť daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty

Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Pričom pri všetkých záznamoch aj podrobných aj osobitných  sa uchovávajú do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú. Je povinný vyhotovovať faktúry, uchovávať ich, dodržiavať zdaňovacie obdobie, podávať daňové priznania a platiť daň, ako aj odpočítať nadmerný odpočet – ak vznikol. Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz a súhrnný výkaz. V predkladanom článku sa bližšie oboznámime s faktúrami a zdaňovacím obdobím. Osobitne sa…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.