Povinnosti účtovných jednotiek súvisiace so zostavením výročnej správy

Základným predpokladom trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti je uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti podnikmi (CSR – Corporate Social Responsibility), ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú spoločenské, ekologické a sociálne aspekty prostredia v ktorom podniky pôsobia. Pojem udržateľný rozvoj – sustainable development sa začal používať začiatkom 70-tych rokov najmä v súvislosti s poznaním, že akýkoľvek nekontrolovateľný rast (populácie, výroby, spotreby, znečistenia a pod.) je neudržateľný v prostredí obmedzených zdrojov, predovšetkým prírodných, sociálnych a ekonomických. Začiatok deklarovania svetového záujmu o životné prostredie a rozvoj možno identifikovať v záveroch Štokholmskej konferencie OSN o ľudskom rozvoji v roku 1972. V pôsobnosti OSN v roku 1983 bola…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.