Povinnosti zamestnávateľa z aspektu dane z príjmov zo závislej činnosti

Stať sa zamestnávateľom, to so sebou prináša aj veľkú zodpovednosť a veľa povinností, a to tiež v súvislosti so zdaňovaním príjmov zamestnancov zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP“). Podľa § 2 písm. aa) ZDP zamestnancom je daňovník s príjmami podľa § 5 prijatými od platiteľa týchto príjmov (legislatívna skratka „zamestnávateľ“). Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane (ďalej aj „zamestnávateľ“, resp. „zamestnávateľ – platiteľ dane“) má dôležitú pozíciu a plní rozhodujúce úlohy pri zdaňovaní príjmov plynúcich zamestnancom zo závislej činnosti a vo…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.