Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko)

Termín a miesto konania

5. 4. 2017, Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

6. 4. 2017, KOŠICE HOTEL s. r. o., Moldavská cesta II. 51/2414, Košice

Lektor

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Obsah seminára

 • Náležitosti faktúry
  • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
  • z pohľadu zákona o účtovníctve (faktúra ako účtovný doklad)
  • z pohľadu zákona o dani z príjmov (preukázateľnosť daňového výdavku)
  • výnimky (zjednodušené faktúry, doklady z elektronickej registračnej pokladnice, doklady z parkovacích a čerpacích automatov a pod.)
  • elektronické faktúry
  • zabezpečenie neporušenosti obsahu faktúr
 • Lehoty na vystavenie faktúry a archivácia dokladov
  • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
  • z pohľadu zákona o účtovníctve
  • spôsoby a formy archivácie dokladov
 • Skutočnosti rozhodujúce na vystavenie faktúry
  • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty (dodanie tovaru, dodanie služby, prijatie platby pred dodaním tovaru alebo služby)
  • z pohľadu zákona o účtovníctve
  • osoby povinné vystaviť faktúru
 • Druhy faktúr a ich zachytenie v účtovníctve a v kontrolnom výkaze (súhrnnom výkaze)
  • Zálohové faktúry
  • Vyúčtovacie faktúry
  • Faktúry k prijatej platbe pred dodaním tovaru alebo služby
  • Faktúry za dodanie tovaru alebo služby
  • Súhrnné faktúry
  • Faktúry za opakované dodávky tovarov a služieb
  • Refakturácia
  • Opravné faktúry
 • Elektronické faktúry
  • Súhlas so zasielaním elektronických faktúr
  • Formáty elektronických faktúr
  • Uchovávanie elektronických faktúr
  • Zabezpečenie neporušenosti a obsahu elektronických faktúr
  • Problémy z praxe
 • Oprava základu dane a opravné faktúry (dobropisy, ťarchopisy)
  • Skutočnosti, pri ktorých dochádza k oprave základu dane
  • Opravné faktúry, pri ktorých nedochádza k oprave základu dane
  • Lehoty na úpravu odpočítanej dane
  • Zľavy, skontá, bonusy a malusy (tuzemsko, iné členské krajiny, tretie krajiny)
 • Osobitné režimy fakturácie
  • Dodanie nehnuteľnosti v tuzemsku
  • Prenájom nehnuteľnosti v tuzemsku
  • Stavebné práce
  • Použitý tovar
  • Cestovné kancelárie
  • Prechodné položky
  • Dodanie tovaru zahraničnou osobou (napr. Alza.cz)
  • Zásielkový obchod
  • Dodanie služby do iného členského štátu a do tretej krajiny
  • Dodanie tovaru do iného členského štátu
 • Prijatá faktúra ako doklad na uplatnenie práva na odpočítanie DPH
  • Všeobecné podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie dane
  • V ktorých prípadoch je možné uplatniť právo na odpočítanie DPH bez faktúry
  • V ktorom zdaňovacom období je možné uplatniť právo na odpočítanie dane
 • Prijatá faktúra – problémy v praxi
  • Ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne tuzemský dodávateľ
  • Ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne dodávateľ z iného členského štátu alebo z tretej krajiny
  • Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze)
  • Prijatie služby z iného členského štátu alebo zo zahraničia (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze)
 • Fakturácia v cudzej mene
  • Používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o účtovníctve
  • Používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
 • Vybrané problémy
  • Faktúry vystavované odberateľom za dodávateľa
  • Zápočet vzájomných pohľadávok
  • Internetový obchod a fakturácia (problémy z praxe)
  • Miesto dodania služby
  • Fakturácia medzi blízkymi osobami z pohľadu DPH a dane z príjmov (transferové oceňovanie)

Harmonogram

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Cena seminára  bez DPH  s DPH
Členovia SKCú 48 eur 57,60 eur
Verejnosť 65 eur 78 eur
Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
Údaje pre platbu   
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 
Variabilný symbol:

05042017 (Banská Bystrica)

06042017 (Košice)

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

Prihlásenie

online na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška

mailom: skcu@skcu.sk

telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová

Jeden komentár

 1. David-Reply
  9. november 2018 at 13:16

  Dobrý den
  ja si to delam v programu https://imboss.cz/ kde to vse udela za vas
  myslim ze je to lepsi
  aby jste nic nepokazili ze


Okomentujte článok

12 + twelve =