Právne, účtovné a daňové aspekty zákazkovej výroby u zhotoviteľa (1. časť)

Zákazkovú výrobu možno vo všeobecnosti charakterizovať ako zhotovenie konkrétneho diela na základe požiadaviek objednávateľa. Teória manažmentu výroby označuje takýto typ výroby ako kusovú výrobu s náročnou konštrukčnou a technologickou prípravou, ktorá sa vyznačuje neopakovateľnosťou jednotlivých druhov výrobkov a procesov. Takéto definovanie však nestačí pre potreby účtovania. V nasledujúcom článku preto rozpracujeme jednotlivé aspekty riešenej problematiky a špecifikujeme predpoklady, za splnenia ktorých môžeme hovoriť o zákazkovej výrobe v súlade s účtovnou legislatívou so zameraním sa na podmienky vykazovania výnosov. Východiskovým právnym predpisom je Opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.