Právne, účtovné a daňové aspekty zákazkovej výroby u zhotoviteľa (2. časť)

V nasledujúcej časti si bližšie ozrejmíme viaceré aspekty vykazovania výnosov zo zákazkovej výroby podľa opatrenia MF SR o postupoch účtovania. Tak, ako sme už uviedli, v zmysle slovenskej právnej úpravy sú povolené dve metódy na vykazovanie výnosov zo zákazkovej výroby, metóda stupňa dokončenia a metóda nulového zisku. Základom aplikácie jednej, či druhej metódy je rozpočet zmluvných nákladov a zmluvných výnosov, pre ktorých zostavenie je potrebná vhodne zvolená kalkulácia nákladov. Teória nákladového účtovníctva rozpoznáva kalkuláciu úplných a neúplných nákladov. Na základe komparácie oboch metód sme usúdili, že pre kalkulovanie nákladov v zákazkovej výrobe je vhodnejšia kalkulácia neúplných nákladov, konkrétne kalkulácia variabilných nákladov,…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.