Právne, účtovné a daňové aspekty zákazkovej výroby u zhotoviteľa (3. časť)

V nasledujúcej časti článku pokračujeme problematikou zákazkovej výroby z pohľadu IFRS vrátane ilustrácie na príklade. Technika vykazovania a účtovné zápisy z pohľadu IFRS Pred praktickou aplikáciou medzinárodných účtovných štandardov sme v teoretickej hladine venovali pozornosť ešte poslednému kroku v rámci vykazovania výnosov podľa IFRS 15, zameranému na vykazovanie výnosov pri splnení zmluvnej povinnosti a tak, ako sme už uviedli, zaoberali sme sa len tými transakciami, ktoré sú charakteristické pre zákazkovú výrobu. Podstatou štandardu IFRS 15 je priebežné vykazovanie výnosov počas prevodu prisľúbeného majetku na objednávateľa, t. j. počas toho, ako objednávateľ získava kontrolu nad predmetom plnenia zmluvy. V nadväznosti o zákazkovú výrobu…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.