Predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu pri spotrebnej dani z alkoholických nápojov v roku 2019

Ustanovenie o predaji spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu v zákone o spotrebnej dani z alkoholických nápojov č. 530/2011 Z. z. rozlišuje osobu oprávnenú na distribúciu, ktorá môže predávať spotrebiteľské balenie ďalšej osobe oprávnenej na distribúciu, osobe, ktorá má povolenie na predaj, ako aj konečnému spotrebiteľovi a osobu, ktorá je držiteľom povolenia na predaj, ktorá môže spotrebiteľské balenie predávať iba konečnému spotrebiteľovi. Osoba, ktorá chce predávať v daňovom voľnom obehu lieh – kódu kombinovanej nomenklatúry 2207 a 2208 so skutočným obsahom alkoholu viac ako 1,2 % objemu, v spotrebiteľskom balení alebo zo spotrebiteľského balenia, musí mať povolenie na predaj…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.