K príjmom fyzických osôb, ktoré sa nezdaňujú

Obsahom tohto príspevku je problematika príjmov občanov, ktoré nepodliehajú zdaneniu daňou z príjmov fyzickej osoby v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZDP“). Úvod Daň z príjmov fyzickej osoby má univerzálny charakter – zdaneniu podlieha každý príjem konkrétneho občana, ak nie je výslovne vyňatý z predmetu dane  alebo od dane oslobodený. Podľa § 2 písm. h) ZDP za zdaniteľný sa považuje príjem, ktorý je predmetom dane a zároveň nie je od dane oslobodený podľa tohto zákona alebo medzinárodnej zmluvy. Dodajme, že v daňových priznaniach sa uvádzajú…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.