Priznanie úroku za zadržanie nadmerného odpočtu a jeho výpočet

Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p. (ďalej len „“ZDPH“), ktorá bola schválená v NR SR 12. 10. 2016 je z DPH doplnený o nový inštitút, ktorým je nárok na priznanie úroku daňovým úradom za nadmerný odpočet ako náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly po uplynutí ustanovenej lehoty na jeho vrátenie platiteľovi. Čo predchádzalo zavedeniu úroku z nadmerného odpočtu a ustanoveniu lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly? Zavedeniu náhrady za zadržanie nadmerného odpočtu po ustanovenej lehote v domácom právnom systéme, s účinnosťou…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.