Registračná povinnosť ako platca DPH v roku 2018

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. sú možnosti registrácie za platcu dane povinná, dobrovoľná, skupinová ako aj registrácia zákonná. Zdaniteľná osoba so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň. Povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň má do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla požadovaný obrat. Takúto žiadosť…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.