Regulácia auditu v EÚ a na Slovensku: úvaha o jej vývoji

Úvod Cieľom tohto príspevku je podať čitateľovi aktuálne informácie o audite účtovných závierok a audítorstve. Kľúčom k pochopeniu smerovania auditu a audítorstva môže byť podľa nášho názoru i opísanie ich vývoja v čase, ale i v rôznom priestore (európskom alebo národnom), analýza oboch prístupov a ich porovnanie. V príspevku dávame čitateľovi do pozornosti z nášho pohľadu zaujímavé informácie z európskej i národnej úpravy auditu, o ktoré sa bude opierať komparatívna analýza poodkrývajúca smerovanie auditu ako profesie, ale i špecifickej odbornej činnosti, ktorú audítori účtovných závierok (v ponímaní aktuálnej audítorskej terminológie „štatutárni audítori”) vykonávajú. Nekladieme…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.