Rezervy v účtovníctve podnikateľov 1. časť

V tomto článku sa budeme zaoberať charakteristikou a vysvetlením ich podstaty ako záväzkov s neistým časovým vymedzením alebo výškou, charakteristikou zásad pre tvorbu a použitie rezerv. Ďalej uvedieme rôzne hľadiská členenia rezerv a účtovné zobrazenie rezerv v účtovníctve podnikateľov. Charakteristika rezerv Rezervy sú podľa § 26 ods. 5 zákona o účtovníctve definované záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Rezervy plnia v účtovníctve podnikateľov špecifickú funkciu, ktorou sa zabezpečuje úplnosť účtovníctva ako aj správne vykazovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve podnikateľov. Rezervy sú druh záväzku, ich osobitosťou však je, že nespĺňajú definíciu záväzku úplne, t….

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.