Rozšírenie nových zoznamov daňových subjektov na zverejňovanie v roku 2018 a 2019

Všeobecná informácia k zverejňovaniu zoznamov  daňových subjektov, ktorá nie je daňovým tajomstvom Inštitút  zverejňovania zoznamov daňových subjektov, daňových  dlžníkov  alebo platiteľov dane spočíva  v poskytovaní  určitých vybraných informácií o daňových subjektoch, daňových  dlžníkoch  alebo platiteľov dane (ďalej len „daňový subjekt“)  pre  čo najširšiu verejnosť. Ide o zverejnenie  informácií získaných   pri správe daní. Problematika  zverejňovania daňových subjektov je upravená    v zákone  č. 563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení iných zákonov v z. n. p. (ďalej len „daňový poriadok).   Možno povedať, že ide o zverejnenie takej  informácie  o daňovom  subjekte, ktorá sa môže získať len pri správe daní.  Ak…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.