Rukoväť audítorských štandardov ISA 210

Od roku 2004 prijali slovenskí audítori za svoje Medzinárodné audítorské štandardy ISA (ide o súčasť komplexu štandardov vydávaných Radou pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby IAASB Medzinárodnej federácie účtovníkov IFAC). Odvtedy sa na Slovensku všetky audity účtovných závierok vykonávané podľa slovenských predpisov (zákon o audítoroch, v súčasnosti zákon o štatutárnom audite) vykonávajú v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Preto je táto problematika okrem audítorov dôležitá aj pre asistentov audítorov, všetkým, ktorí sa o audítorstvo zaujímajú a v neposlednom rade aj pre študentov Účtovníctva a audítorstva na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorí sa medzinárodným audítorským štandardom venujú celý jeden semester. Štandardy sú rozsiahle, obsahujú mnoho…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.