Rukoväť audítorských štandardov ISA 240

Od roku 2004 prijali slovenskí audítori za svoje Medzinárodné audítorské štandardy ISA (ide o súčasť komplexu štandardov vydávaných Radou pre medzinárodné štandardy pre audit a uisťovacie služby IAASB Medzinárodnej federácie účtovníkov IFAC). Odvtedy sa na Slovensku všetky audity účtovných závierok vykonávané podľa slovenských predpisov (zákon o audítoroch, v súčasnosti zákon o štatutárnom audite) vykonávajú v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Preto je táto problematika okrem audítorov dôležitá aj pre asistentov audítorov, všetkým, ktorí sa o audítorstvo zaujímajú a v neposlednom rade aj pre študentov Účtovníctva a audítorstva na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Štandardy sú…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.