Seminár

Povinnosti zamestnávateľov od júna 2016 v zmysle novely Zákona o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon služieb, nelegálne zamestnávanie občanov a vybrané témy zo sociálneho a zdravotného poistenia

Termín konania: 28. 6. 2016

Miesto konania: sféra, a.s., Twin city, Karadžičova 2, Bratislava

Program:

 1. Informácia o zákone o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon služieb od 18.6.2016
  • povinnosti zamestnávateľa pri poskytovaní služby do iného štátu EÚ;
  • povinnosti zahraničného zamestnávateľa pri poskytovaní služby v SR;
  • zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie pri medzištátnom poskytovaní služby;
  • novela zákona o nelegálnom zamestnávaní
 2. Sociálne a zdravotné poistenie pri práci v EÚ, osôb z EÚ na Slovensku
  • poistenie závislých osôb;
  • zdravotná starostlivosť;
  • započítanie dôb pre dávky na Slovensku.
 3. Odvodová úľava pre zamestnancov z najmenej rozvinutých okresov
  • podmienky nároku, povinnosti zamestnávateľa, vykazovanie.

 4. Špecifické prípady v nemocenských dávkach
  • PN po odpracovaní časti zmeny, platenie, vykazovanie, oznamovanie;
  • nemocenské, materské štatutára, dohodára, podmienky nároku, oznamovacie povinnosti, vykazovanie;
  • nároky pri súbežných právnych vzťahoch;
  • otec "na materskej" - podmienky, vykazovanie., oznamovacie povinnosti otca, matky, zamestnávateľa;
  • práca popri materskej - možnosti, oznamovanie, platenie poistného, vykazovanie;
  • žena na materskej dovolenke nepoberajúca materské - oznamovanie, vykazovanie.
 5. Dôchodkové dávky (starobný, invalidný dôchodok)
  • zvyšovanie dôchodkového veku od 1.1.2017;
  • podmienky nároku, určenie výšky dôchodku;
  • dôchodkové poistenie štátom - okruh osôb, podmienky, výška, na čo si dať pozor;
  • možnosti a význam spätného doplatenia poistného.
 6. Minimálny dôchodok po 1.7.2015
  • podmienky nároku, výška, koho sa týka;
  • na čo si dať pozor - nízke príjmy, štatutári s nepravidelným príjmom, szčo, dlhšia PN  - odporúčania.

Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30  prednáška
10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Účastnícky poplatok: 57,60 eur s DPH (pre členov SKCú)

Cena obsahuje 1-dňové školenie, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

Prihlásiť sa môžete na: karesova@skcu.sk; skcu@skcu.sk; mobil: 0903 478 592


Okomentujte článok

four × three =