Slovensko – česká konferencia o DPH 2016

Slovensko - česká konferencia o DPH 2016 – porovnanie a rozdiely v kontexte daňového práva

Termín a miesto konania

4. 10. 2016, BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Lektor

Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko s. r. o., dlhoročná spolupracovníčka Ing. Vladimíra Pastierika

Česká republika: Ing. Václav Benda - BVO.CZ s.r.o., špecialista na oblasť DPH, odborný lektor a autor s dlhodobou praxou v oblasti DPH

Obsah seminára

 • Základné sadzby DPH, zdaňovacie obdobie v SR a ČR
 • Vznik daňovej povinnosti (rozdiely v dni dodania služby, tovaru, nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, dovoz)
 • Vznik stálej prevádzkarne pre účely DPH - povinnosti daňovníkov v obidvoch krajinách porovnanie a podmienky pre registráciu zahraničných osôb v SR a ČR
 • Trojstranný obchod v zákone o DPH v SR a ČR
 • Režim call-off-stock v SR a ČR (porovnanie a rozdiely)
 • Režim prenosu daňovej povinnosti v SR a ČR so zameraním na stavebné práce
 • Vznik práva na odpočítanie dane a zdaňovacie obdobie v ktorom je možné uplatniť odpočítanie dane v SR a ČR
 • Daňové priznanie k DPH, súhrnný výkaz a kontrolný výkaz (lehota na podanie, forma podania, dodatočné a opravné výkazy) v SR a ČR
 • Miesto dodania služieb pri stavebnej činnosti a povinnosti z toho vyplývajúce v SR a v ČR
 • Nárok na refundáciu dane (kto a dokedy podáva žiadosť na refundáciu)
 • Inštitút ručenia za daň z pridanej hodnoty v SR a ČR
 • Sankcie

Harmonogram

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25 pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10 teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Cena seminára  bez DPH  s DPH
Členovia SKCú 150 eur 180 eur
Verejnosť 170 eur 204 eur
Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
Údaje pre platbu   
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 
Variabilný symbol:

04102016

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

Prihlásenie

online na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška
mailom: skcu@skcu.sk
telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová


Okomentujte článok

7 + 3 =