Sociálne a zdravotné poistenie

Sociálne a zdravotné poistenie – vybrané problémy v roku 2016

Termín a miesto konania

18. 10. 2016, Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Lektor

RNDr. Jana Motyčková - odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, v súčasnosti pracuje ako programátor – analytik mzdového softvéru a venuje sa lektorskej činnosti

Obsah seminára

Informácia o zákone o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon služieb od 18. 6. 2016

 • povinnosti zamestnávateľa pri poskytovaní služby do iného štátu EÚ;
 • povinnosti zahraničného zamestnávateľa pri poskytovaní služby v SR;
 • zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie pri medzištátnom poskytovaní služby;
 • novela zákona o nelegálnom zamestnávaní.

Sociálne a zdravotné poistenie pri práci v EÚ, osôb z EÚ na Slovensku

 • poistenie závislých osôb;
 • zdravotná starostlivosť;
 • započítanie dôb pre dávky na Slovensku.

Špecifické prípady v nemocenských dávkach

 • PN po odpracovaní časti zmeny, platenie, vykazovanie, oznamovanie;
 • nemocenské, materské štatutára, dohodára, podmienky nároku, oznamovacie povinnosti, vykazovanie;
 • nároky pri súbežných právnych vzťahoch;
 • otec „na materskej" – podmienky, vykazovanie, oznamovacie povinnosti otca, matky, zamestnávateľa;
 • práca popri materskej – možnosti, oznamovanie, platenie poistného, vykazovanie;
 • žena na materskej dovolenke nepoberajúca materské – oznamovanie, vykazovanie.

Dôchodkové dávky (starobný, invalidný dôchodok)

 • zvyšovanie dôchodkového veku od 1. 1. 2017;
 • podmienky nároku, určenie výšky dôchodku;
 • dôchodkové poistenie štátom – okruh osôb, podmienky, výška, na čo si dať pozor;
 • možnosti a význam spätného doplatenia poistného.

Minimálny dôchodok po 1. 7. 2015

 • podmienky nároku, výška, koho sa týka;
 • na čo si dať pozor – nízke príjmy, štatutári s nepravidelným príjmom, SZČO, dlhšia PN – odporúčania.

Harmonogram

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Cena seminára  bez DPH  s DPH
Členovia SKCú 48 eur 57,60 eur
Verejnosť 65 eur 78 eur
Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
Údaje pre platbu   
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 
Variabilný symbol:

18102016

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

Prihlásenie

online na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška
mailom: skcu@skcu.sk
telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová


Okomentujte článok

1 + six =