Stanovenie výšky preddavkov na daň pre zdaňovacie obdobie 2016

Základné pojmy súvisiace so stanovením preddavkov na daň Medzi základné pojmy v súvislosti s problematikou preddavkov na daň právnickej a fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“ alebo „ZDP“) možno zaradiť najmä: preddavok na daň, povinnosť platiť preddavok na daň, posledná známa daňová povinnosť, preddavkové obdobie, sadzba dane, daňovník, platiteľ dane, správca dane, zdaňovacie obdobie. Čo rozumieť pod týmito základnými pojmami? Preddavok na daň – § 2 písm. u) ZDP; predstavuje povinnú platbu na daň, ktorá sa platí v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak skutočná výška…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.