Štatutári a členovia štatutárnych orgánov v daňovom a odvodovom systéme

Štatutári a členovia štatutárnych orgánov v daňovom a odvodovom systéme

Termín a miesto konania

26. 9. 2016, Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

12. 10. 2016, Žilina, Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336

Lektor

Júlia Pšenková - špecialista na mzdy, odvody, dane a príslušnú legislatívu. Pôsobí v nadnárodnej spoločnosti, kde sa venuje poradenstvu a výkonom v oblasti daní, auditu, účtovníctva a mzdového účtovníctva.

Obsah seminára

  1. právne postavenie štatutára
  2. zmluva o výkone pozície štatutára
  3. pracovná zmluva štatutára
  4. sociálne poistenie
  5. zdravotné poistenie
  6. daň zo závislej činnosti
  7. cestovné náhrady
  8. štatutár, občan EÚ alebo tretej krajiny
  9. dividendy

Harmonogram

8.00 – 8.30 hod. registrácia účastníkov a ranná káva s občerstvením
8.30 – 11.00 hod. prednáška
11.00 – 12.00 hod. obed
12.00 – 14.00 hod. prednáška
14.00 – 14.15 hod. prestávka
14.15 – 15.30 hod. prednáška s diskusiou

 

Cena seminára  bez DPH  s DPH
Členovia SKCú 48 eur 57,60 eur
Verejnosť 65 eur 79 eur
Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
Údaje pre platbu   
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 
Variabilný symbol:

26092016 (Bratislava)
12102016 (Žilina)

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

Prihlásenie

online na www.skcu.sk (sekcia semináre, on-line prihláška)
mailom: skcu@skcu.sk
telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová


Okomentujte článok

five × one =