Stručne k daňovým priznaniam k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Osobitným predpisom upravujúcim okruh daňovníkov, ktorí sú povinní podať priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, je zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZDP“) – táto povinnosť je upravená v § 32 ZDP. 1. Zmeny v ZDP s vplyvom na výpočet dane a daňové priznania za rok 2017 1.1.Zmeny pri výpočte dane spôsobené novelami ZDP Zmeny pri výpočte dane z…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.