K tohtoročným novelám zákona o dani z príjmov

V tomto príspevku svoju pozornosť sústredíme na zákony schválené NR SR v tomto roku, ktoré sa týkajú (o. i.) aktívnej politiky trhu práce, sociálnej sféry, investičnej a inej pomoci, ale aj účtovníctva a daní. Hneď v úvode si uveďme, že Národná rada SR prijala v tomto roku už tri novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP“): zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov – novela ZDP predstavuje čl. II a nadobudla účinnosť 1. apríla 2018, zákon z 13. marca 2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.