Tovarové transakcie z pohľadu DPH

Tovarové transakcie z pohľadu DPH a súvisiaca judikatúra Súdneho dvora EÚ

Termín a miesto konania

19. 10. 2016, sféra, a.s., Twin City, Karadžičova 2, Bratislava

Lektor

Ing. Milan Vargan - partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX Systems, je daňovým poradcom s viac ako pätnásťročnou skúsenosťou s DPH na národnej i medzinárodnej úrovni.

Obsah seminára

  • DPH - základné princípy

  • Zdaniteľné obchody

Dodanie tovaru verzus poskytnutie služby 
Prechod ekonomického vlastníctva

  • Miesto zdaniteľného obchodu

Priraďovanie prepravy pri reťazových obchodoch 
Obchodovanie v colných skladoch

  • Osoba povinná platiť daň 

Prenesenie daňovej povinnosti 
Ručenie za daň

  • Cezhraničné obchody s tovarom v rámci EÚ

Dodanie tovaru do iného členského štátu 
Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu

  • Cezhraničné obchody s tovarom mimo rámca EÚ 

Vývoz tovaru z EÚ
Dovoz tovaru do EÚ

Harmonogram

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:45 prednáška
10:45 - 11:00 prestávka, občerstvenie
11:00 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:40 teplý obed
13:40 - 15:10 pokračovanie prednášky, diskusia

Cena seminára  bez DPH  s DPH
Členovia SKCú 67,50 eur 81 eur
Verejnosť 80 eur 96 eur
Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
Údaje pre platbu   
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 
Variabilný symbol:

19102016

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

Prihlásenie

online na www.skcu.sk (sekcia semináre, on-line prihláška)
mailom: skcu@skcu.sk
telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová


Okomentujte článok

ten + 3 =