Transferovým oceňovaním chápeme oceňovanie kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami, či už tuzemskými alebo zahraničnými, za podmienok dodržania princípu nezávislého vzťahu. Závislá osoba je definovaná v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov) a to v § 2 písm. n) ako blízka osoba alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba. Ekonomickým alebo personálnym prepojením sa chápe účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby resp. vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorých…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.