Transferové oceňovanie – zmeny v roku 2017

Termín a miesto konania

7. 3. 2017, Hotel Saffron, Školská 5, Bratislav

13. 3. 2017, Poradca podnikateľa, spol. s.r.o., M. Rázusa 23A/8336, Žilina

Lektor

Ing. Silvia Karelová - pracuje na oddelení medzinárodného zdaňovania na Finančnom riaditeľstve SR. Od roku 2001 rieši problematikou medzinárodného zdaňovania a špecializuje sa na oblasť transferového oceňovania, ktoré v rámci finančnej správy aj lektorsky zastrešuje.

Obsah seminára

  • Podstata transferového oceňovania – princíp nezávislého vzťahu, definícia závislých osôb
  • Legislatívny rámec a aktuálne zmeny – novela zákona o dani z príjmov
  • Proces odsúhlasenia metódy transferového oceňovania – v kontexte novely zákona o dani z príjmov
  • Dokumentácia k transferovému oceňovaniu – význam a obsah
  • Špecifické pravidlá v dokumentácii pre vybraných daňovníkov s prepojením na obec, VÚC alebo štát
  • Sankcie za porušenie povinností v oblasti transferového oceňovania
  • Najčastejšie chyby daňových subjektov
  • Odporúčania a praktické rady pre daňové subjekty
  • Príklady
  • Odpovede na otázky v rámci diskusie

Harmonogram

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

 

Cena seminára  bez DPH  s DPH
Členovia SKCú 48 eur 57,60 eur
Verejnosť 65 eur 78 eur
Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
Údaje pre platbu   
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 
Variabilný symbol:

07032017 (Bratislava)

13032017 (Žilina)

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

Prihlásenie

online na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška

mailom: skcu@skcu.sk

telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová


Okomentujte článok

four × 1 =