Účtovanie inventarizačných rozdielov na zabezpečenie relevantných informácií poskytovaných účtovnou závierkou účtovnej jednotky

Účtovná závierka účtovnej jednotky patrí k jednému z najdôležitejších prostriedkov, prostredníctvom ktorého účtovná jednotka komunikuje svoju finančnú situáciu smerom ku všetkým používateľom, ktorí môžu mať záujem o komplexné alebo čiastočné informácie o finančnej situácii účtovnej jednotky. Ich záujem o príslušne informácie vychádza vždy z ich potreby prijať nejaké rozhodnutie v konkrétnej situácii. Aby informácie z účtovnej závierky mali pre rozhodnutia závažný, významný, dôležitý a rozhodujúci význam, teda boli relevantné, musia odzrkadľovať skutočnosť, t. j. skutočnú situáciu účtovnej jednotky. Preto je dôležité uskutočniť inventarizáciu pred zostavovaním účtovnej závierky ako jednu z najdôležitejších uzávierkových prác. Samotné uskutočnenie inventarizácie musí vyústiť k oprave zistených chýb v účtovnej evidencii,…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.