Účtovanie tvorby a zúčtovania opravných položiek (2. časť)

je povinná v súlade so zásadou opatrnosti posudzovať reálnosť ocenenia majetku a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. V prípade, že predpokladané budúce ekonomické úžitky z majetku sú nižšie ako účtovná hodnota majetku, pristupuje účtovná jednotka k tvorbe opravných položiek. Cieľom série publikovaných príspevkov je dôkladná analýza opravných položiek k majetku, dôvodov pre účtovanie tvorby a zúčtovania opravných položiek, ako aj postupov účtovania opravných položiek v podnikateľských účtovných jednotkách. V prvej časti sme sa zamerali na charakteristiku opravných položiek k dlhodobému hmotnému a dlhodobému nehmotnému majetku a k zásobám. Druhá časť…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.