Uplatnenie daňového zvýhodnenia podľa § 30c zákona o dani z príjmov

Otázka Ustanovenie § 30c zákona o dani z príjmov umožňuje využitie daňového zvýhodnenia odpočtom výdavkov vynaložených na výskum a vývoj zo základu dane s účinnosťou od 1. 1. 2015. Je možné uplatniť toto ustanovenie aj na projekty, ktorých realizácia začala pred 1. 1. 2015 a ich realizácie trvá napr. až do roku 2017 alebo je možné toto ustanovenie použiť len na nové projekty, ktoré sa začali realizovať prvýkrát počnúc rokom 2015? Odpoveď: Podmienky uplatnenia daňového zvýhodnenia formou zníženia základu dane o sumu výdavkov vynaložených na realizované projekty výskumu a vývoja v ustanovenej výške upravuje ust. § 30c zákona č. 595/2003 Z….

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.