Vykazovanie kurzových rozdielov z preddavkov podľa IFRIC 22

Začiatkom decembra 2016 bola v Londýne vydaná IFRIC 22, zatiaľ posledná z interpretácií tvoriacich súčasť predpisov IFRS. Táto interpretácia nadväzuje na problematiku kurzových rozdielov uvádzaných v štandarde IAS 21 a venuje sa vysvetleniu toho, ako sa má pri zostavení účtovnej závierky podľa IFRS pristupovať k vykazovaniu (a teda v prvom rade oceňovaniu) preddavkov, ktoré boli poskytnuté v cudzej mene. IAS 21 totiž hovorí, že majetok ktorý bol obstaraný za protihodnotu v cudzej mene* sa má pri prvotnom zaúčtovaní prepočítať na funkčnú menu a to aktuálnym kurzom k dátumu transakcie. Na druhej strane, poskytnutie preddavku ešte nie je obstaraním daného majetku a vzniká teda otázka,…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.