Výmaz platiteľa dane zo zverejneného zoznamu rizikových platiteľov DPH

K výmazu platiteľa dane zo zverejneného zoznamu rizikových platiteľov DPH v prípade existencie daňového nedoplatku na inej dani u tohto platiteľa Otázka Je možné vymazať zo zoznamu rizikových platiteľov dane zverejneného na web. stránke finančného riaditeľstva aj platiteľa dane, ktorý splnil povinnosti, pre ktoré bol do zoznamu zaradený, a po dobu 6 mesiacov plní všetky povinnosti určené zákonom o DPH, ak má ale nedoplatok na dani z príjmov zo závislej činnosti? Je skutočnosť, že správca dane eviduje voči tomuto daňovému subjektu daňový nedoplatok napr. na dani z príjmov zo závislej činnosti dôvodom na vymazanie…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.