Základ a sadzba dane z pridanej hodnoty v roku 2019

Od 1. januára 2019 boli úpravy v zákone o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. čo sa týkalo aj určovania základu a sadzby dane. Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby. Pričom sa do základu dane zahŕňajú aj iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu, súvisiace náklady (výdavky),…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.