Zákon o dani z príjmov – zmeny od 1. januára 2016

Národná rada Slovenskej republiky prijala 22. septembra 2015 zákon č. 253/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ostatná novela zákona o dani z príjmov nadobudne účinnosť k 1. januáru 2016, pričom niektoré ustanovenia novoprijatého zákona č. 253/2015 budú prostredníctvom prechodných ustanovení platné už aj pre daňové priznania podávané za zdaňovacie obdobie roku 2015. Za významné zmeny, ktoré prinesie uvedená novela zákona o dani z príjmov, považujeme zavedenie osobitného základu dane z kapitálového majetku; rozšírenie…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.